Miluji něžný i tvrdší sex, který je plně uspokojující pro každého kdo se účastní. S manželem máme krásný vztah, který je zpestřen jeho zálibou pozorovat mou sexuální divokost s jinými muži. Naplňuje ho to štěstím a úlohou partnerky je přeci činit svého muže šťastným ne?? Rád mě při mém dovádění natáčí a pokud se Vám budou naše videa líbit tak přidáme další a další. Někdy mu přinesu i něco natočeného milencem a třeba tyto záběry potěší i vás. Možná dám prostor i někomu odsud, ale to se uvidí podle zájmu. Berte prosím však na vědomí autorská práva mých amatérských videí, která náleží pouze mě a mému partnerovy. Pořizování kopií a zveřejnění je zakázáno. Pokud toto porušíte tak se vystavujete trestnímu stíhání. Děkuji za pochopení.

I love both the tender and the harder sex, which is fully satisfying for everyone who participates. My husband and I have a beautiful relationship, which is enhanced by his penchant for observing my sexual wildness with other men. It fills him with happiness and the role of the partner is to make her man happy, right? He likes to film me during my antics and if you like our videos, we will add more and more. Sometimes I bring him something filmed by a lover and maybe these shots will please you too. Maybe I'll give space to someone from here, but that will be seen according to interest. However, please take note of the copyright of my amateur videos, which belongs only to me and my partner. Copying and publication is prohibited. If you do not respect this, you expose yourself to criminal prosecution. Thank you for your understanding.
+

Country: Europe

Secondary country: Czech Republic

Profile hits: 13,741

Subscribers: 591

Total video views: 58,855

Signed up: February 11, 2023 (436 days ago)

Last activity: 17 days ago

Contact: Chat with Ajanahotwife

About me:

Miluji něžný i tvrdší sex, který je plně uspokojující pro každého kdo se účastní. S manželem máme krásný vztah, který je zpestřen jeho zálibou pozorovat mou sexuální divokost s jinými muži. Naplňuje ho to štěstím a úlohou partnerky je přeci činit svého muže šťastným ne?? Rád mě při mém dovádění natáčí a pokud se Vám budou naše videa líbit tak přidáme další a další. Někdy mu přinesu i něco natočeného milencem a třeba tyto záběry potěší i vás. Možná dám prostor i někomu odsud, ale to se uvidí podle zájmu. Berte prosím však na vědomí autorská práva mých amatérských videí, která náleží pouze mě a mému partnerovy. Pořizování kopií a zveřejnění je zakázáno. Pokud toto porušíte tak se vystavujete trestnímu stíhání. Děkuji za pochopení.

I love both the tender and the harder sex, which is fully satisfying for everyone who participates. My husband and I have a beautiful relationship, which is enhanced by his penchant for observing my sexual wildness with other men. It fills him with happiness and the role of the partner is to make her man happy, right? He likes to film me during my antics and if you like our videos, we will add more and more. Sometimes I bring him something filmed by a lover and maybe these shots will please you too. Maybe I'll give space to someone from here, but that will be seen according to interest. However, please take note of the copyright of my amateur videos, which belongs only to me and my partner. Copying and publication is prohibited. If you do not respect this, you expose yourself to criminal prosecution. Thank you for your understanding.Show more